làm hộ cái : 5 và 3 phần 7 – x bằng 2 và 1 phần 3

làm hộ cái : 5 và 3 phần 7 – x bằng 2 và 1 phần 3

2 bình luận về “làm hộ cái : 5 và 3 phần 7 – x bằng 2 và 1 phần 3”

 1. 5$\frac{3}{7}$ – x = 2$\frac{1}{3}$ 
  $\frac{38}{7}$ – x = $\frac{7}{3}$ 
  x = $\frac{38}{7}$ – $\frac{7}{3}$ 
  x = $\frac{65}{21}$ 
  #Chúc bạn học tốt!
  #KL0112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới