Lần 1: 5 quả cam + 10 quả quýt : 50000đồng Lần 2 : 1 quả cam + 1 quả quýt : 7000 đồng Gía tiền mỗi loại là bao nhieu đồng( g

Lần 1: 5 quả cam + 10 quả quýt : 50000đồng
Lần 2 : 1 quả cam + 1 quả quýt : 7000 đồng
Gía tiền mỗi loại là bao nhieu đồng( giải theo phương pháp khử và chi tiết giúp mik nha)Viết một bình luận

Câu hỏi mới