lan đọc một quyển sách có n trang trong 3 ngày ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang , ngày thứ hai đọc được 4/7 trang , ngày thứ ba

lan đọc một quyển sách có n trang trong 3 ngày ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang , ngày thứ hai đọc được 4/7 trang , ngày thứ ba đọc được ít hơn 40 trang.

1 bình luận về “lan đọc một quyển sách có n trang trong 3 ngày ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang , ngày thứ hai đọc được 4/7 trang , ngày thứ ba”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới