Lan thi 10 ván cờ , cứ thắng được 5 điểm, hòa 1 điểm. Biết tống số điểm của bạn Lan là 30 điểm. Hỏi bạn được bao nhiêu ván th

Lan thi 10 ván cờ , cứ thắng được 5 điểm, hòa 1 điểm. Biết tống số điểm của bạn Lan là 30 điểm. Hỏi bạn được bao nhiêu ván thắng bao nhiêu ván hòa ( Lan chơi không bị thua ) dạng toán giả thiết tạm thời ạ giúp em với ạ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới