Lớp 11A1 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 100%( cả lớp ) ,Lớp 11A2 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 100%, lớp 11A3 có tỉ lệ đạt họ

Lớp 11A1 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 100%( cả lớp ) ,Lớp 11A2 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 100%, lớp 11A3 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 80%, lớp 11 A4 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 75%, lớp 11A5 có tỉ lệ đạt học sinh giỏi là 95%
Hỏi Tỉ lệ đạt học sinh giỏi của lớp 11A3 so với 5 lớp là bao nhiêu ( đó là tỉ lệ lớp học có bao nhiêu học sinh đạt HSG)Viết một bình luận

Câu hỏi mới