Lớp 5A cắt hoa để trang trí lớp. Cứ 5 em thì cắt được 10 bông hoa. Hỏi cả lớp có 42 em cắt được bao nhiêu bông hoa? (Biết số

Lớp 5A cắt hoa để trang trí lớp. Cứ 5 em thì cắt được 10 bông hoa. Hỏi cả lớp có 42 em cắt được bao nhiêu bông hoa? (Biết số hoa mỗi em cắt được bằng nhau)

2 bình luận về “Lớp 5A cắt hoa để trang trí lớp. Cứ 5 em thì cắt được 10 bông hoa. Hỏi cả lớp có 42 em cắt được bao nhiêu bông hoa? (Biết số”

 1. Giải đáp: 84 bông hoa
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Một em cắt được số bông hoa là:
  10:5=2 (bông)
  Cả lớp có 42 em cắt được số bông hoa là:
  2xx42=84 (bông)
  Đáp số: 84 bông hoa

  Trả lời
 2. Giải đáp:84 bông hoa
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mỗi bạn cắt được số bông là
  10:5=2(bông)
  Cả lớp 42 em cắt được số bông hoa là
  2.42=84 (bông)
  Đáp số:84 bông
  Xin hay nhất bạn nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới