Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 30 em còn lại là học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nam và số h

Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 30 em còn lại là học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nam và số học sinh lớp 5A.

2 bình luận về “Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 30 em còn lại là học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nam và số h”

 1. @yn
  Lớp $5A$ có số học sinh nam là:

  $40 – 30 = 10$ (học sinh)

  Tỉ số phần trăm của học sinh nam và số học sinh lớp $5A$ là:

  $10 : 40 = 0,25 = 25$%

                Đáp số: $25$%.

   

  Trả lời

Viết một bình luận