Lớp 5A1 có 57 bạn trong đó có 23 bạnn nữ. Tìm tỉ số phần trăm số bạn nữ và số học sinh của cả lớp

Lớp 5A1 có 57 bạn trong đó có 23 bạnn nữ. Tìm tỉ số phần trăm số bạn nữ và số học sinh của cả lớp

2 bình luận về “Lớp 5A1 có 57 bạn trong đó có 23 bạnn nữ. Tìm tỉ số phần trăm số bạn nữ và số học sinh của cả lớp”

 1. Giải đáp:
  40,35% 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tìm tỉ số phần trăm số bạn nữ và số học sinh của cả lớp là:
  23:57×100=40,35%

  Trả lời
 2. Giải đáp:Tỷ Số phần trăm của Các bạn nữ trong lớp 5A1 là
   57:23×100=247.826087(%)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới