Lớp 5B có 32 học sinh trong đó có 8 học sinh nam. A) Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp . B) Số học

Lớp 5B có 32 học sinh trong đó có 8 học sinh nam. A) Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp . B) Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam ?

2 bình luận về “Lớp 5B có 32 học sinh trong đó có 8 học sinh nam. A) Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp . B) Số học”

 1. $\text{ Số học sinh nữ là :}$
  $\text{ 32 – 8 = 24 ( nữ )}$
  $\text{Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là :}$
  $\text{ 24 : 32 = 0,75 = 75% }$
  $\text{ Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là }$
  $\text{ 24 : 8 = 3 = 300% }$
  $\text{ Đáp số : ,, }$
   

  Trả lời
 2. a) Số học sinh nữ là:
  32-8=24( học sinh)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
  24:32=0,75
    0,75=75%
  b) Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh nam là:
  24:8=3
       3=300%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới