lúc 6 giờ 15 phút một ôtô đi từ A và đén B lúc 10 giờ dọc đường dừng lại nghỉ 15 phút tính quãng đường AB biết vận tốc của ôt

lúc 6 giờ 15 phút một ôtô đi từ A và đén B lúc 10 giờ dọc đường dừng lại nghỉ 15 phút tính quãng đường AB biết vận tốc của ôtô là 45 km/giờ

2 bình luận về “lúc 6 giờ 15 phút một ôtô đi từ A và đén B lúc 10 giờ dọc đường dừng lại nghỉ 15 phút tính quãng đường AB biết vận tốc của ôt”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là :
    $\text{10 giờ – 6 giờ 15 phút – 15 phút = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ}$
  Quãng đường AB dài số ki – lô – mét là :
    3,5 × 45 = 157,5 ( km )
        Đáp số : 157,5 km
  color{red}{#Sadd}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian ô tô đi là:
        $10$ giờ$-6$ giờ $15$ phút$-15$ phút$=3$ giờ $30$ phút$=3,5$ giờ
  Quãng đường AB dài là:
          $3,5×45=157,5(km)$
            $Đ/s…$

  Trả lời

Viết một bình luận