Lúc 6 giờ sáng, 1 ca nô xuất phát từ bến A xuôi dòng về bến B cách A 160km. Sau đó 12 phút, ca nô thứ hai cũng xuất phát từ A

Lúc 6 giờ sáng, 1 ca nô xuất phát từ bến A xuôi dòng về bến B cách A 160km. Sau đó 12 phút, ca nô thứ hai cũng xuất phát từ A và xuôi dòng về B. Lúc 10 giờ hai ca nô gặp nhau tại một điểm C cách B một khoảng bằng 1/3 quãng đường ca nô thứ nhất để được trước khi ca nô thứ hai xuất phát. Tính vận tốc mỗi ca nô, biết rằng quãng đường ca nô thứ nhất đi được kể từ khi ca no thứ hai xuất phát dài hơn quãng đường còn lại 120km

1 bình luận về “Lúc 6 giờ sáng, 1 ca nô xuất phát từ bến A xuôi dòng về bến B cách A 160km. Sau đó 12 phút, ca nô thứ hai cũng xuất phát từ A”

 1. Giải đáp:
  Vận tốc của ca nô thứ 1 là:
      16 + 2 = 18 ( km/giờ )
  Vận tốc của ca nô thứ 2 là:
      16 – 2 = 14 ( km/giờ )
  Thời gian  ca nô gặp nhau là:
      16 : ( 18 + 14 ) = 0,5 ( giờ )
          Đ/s: 0,5 giờ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới