lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 12km/giờ . một người đi xe máy từ b về a với vận tốc 35 km/ giờ , b

lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 12km/giờ . một người đi xe máy từ b về a với vận tốc 35 km/ giờ , biết quãng đường ab dài 118km . hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?

2 bình luận về “lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 12km/giờ . một người đi xe máy từ b về a với vận tốc 35 km/ giờ , b”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                    Sau 2 giờ người đi xe đạp đi được đoạn đường là:
                                         12 x 2 = 24 (km)
                     Lúc đó hai người còn cách nhau:
                                         118 – 24 = 94 (km)
                     Sau đó mỗi giờ hai người gần nhau thêm là:
                                          12 + 35 = 47 (km)
                      Từ khi người thứ hai đi đến lúc gặp nhau là:
                                           94 : 47 = 2 (giờ)
                       Hai người gặp nhau lúc: 6 + 2 + 2 = 10 (giờ)
                                                                              Đáp số: 10 giờ.
                @ngatranthithanh650

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  10 giờ
  Giải thích:
  Sau 2 giờ, người đi xe đạp đã đi được là:
  12.2=24(km)
  Quãng đường còn lại là:
  118-24=94 (km)
  Thời gian để 2 người gặp nhau:
  94:(12+35)+2=4 (giờ)
  2 người gặp nhau lúc:
  6 giờ +4 giờ = 10 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận