lúc 7 giờ Mai đi xe đạp từ nhà mình đến nhà Hoa để rủ bạn đi học nhưng Hoa cũng đã đi lúc 7 giờ và đi bộ .Mai đuổi theo và đế

lúc 7 giờ Mai đi xe đạp từ nhà mình đến nhà Hoa để rủ bạn đi học nhưng Hoa cũng đã đi lúc 7 giờ và đi bộ .Mai đuổi theo và đến 7 giờ 30 phút thì gặp Hoa biết Mai đi với vận tốc 9,8km/giờ,Hoa đi với vận tốc 5,2 km/giờ.Tính quãng đường từ nhà Mai đến nhà HoaViết một bình luận