lúc 7g 25p bác Hoa đi xe máy từ thành phố Lào Cai đến thị trấn Mường Khương với vận tốc 40km/giờ. Hỏi bác Hoa đến thị trấn Mư

lúc 7g 25p bác Hoa đi xe máy từ thành phố Lào Cai đến thị trấn Mường Khương với vận tốc 40km/giờ. Hỏi bác Hoa đến thị trấn Mường Khương lúc mấy giờ? Biết quãng đường từ thành phố Lào Cai đến thị trấn Mường Khương dài 50km.

2 bình luận về “lúc 7g 25p bác Hoa đi xe máy từ thành phố Lào Cai đến thị trấn Mường Khương với vận tốc 40km/giờ. Hỏi bác Hoa đến thị trấn Mư”

 1. Thời gian bác Hoa đi là :
    50 : 40 = 1,25 ( giờ ) = 1 giờ 15 phút 
  Bác Hoa đến thị trấn Mường Khương số giờ là :
    7 giờ 25 phút + 1 giờ 15 phút = 8 giờ 40 phút
  Đáp số : 8 giờ 40 phút 
  Chúc bn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận