Lúc 9 giờ 15 phút một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Sau nửa giờ có một ô tô đi từ A ến B đuổi theo xe máy với v

Lúc 9 giờ 15 phút một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Sau nửa giờ có một ô tô đi từ A ến B đuổi theo xe máy với vận tốc 50 km/giờ, biết độ dài quãng đường AB dài 50km.
a/ Ô tô đi hết bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp xe máy? b/ Ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
Giúp mik nhanh với
Viết một bình luận