Lượng nước trong hạt tươi là `16 %`. Người ta lấy `200` kg hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi `20` kg

Lượng nước trong hạt tươi là `16 %`. Người ta lấy `200` kg hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi `20` kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô?
KO MẠNG!!! CẦN GẤP!!! HN :>>Viết một bình luận

Câu hỏi mới