mảnh đất hình tháng có đáy lớn 86,6 m bé = 1/2 đáy lớn s = 3897m ² a tính chiều cao b người ta mở rộng s để mảnh đất t

mảnh đất hình tháng có đáy lớn 86,6 m bé = 1/2 đáy lớn
s = 3897m ²
a tính chiều cao
b người ta mở rộng s để mảnh đất thành hcn có chiều dài = đáy lớn. tính s mở rộng
c s mở rộng = bao nhiêu phần trăm % s mảnh vườn lúc ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới