Mảnh vườn nhà bác Việt hình chữ nhật có chiều dài 50 m chiều rộng kém chiều dài 20 m a tính diện tích mảnh vườn nhà bác Việt

Mảnh vườn nhà bác Việt hình chữ nhật có chiều dài 50 m chiều rộng kém chiều dài 20 m a tính diện tích mảnh vườn nhà bác Việt b giữa mảnh vườn nhà bác Việt Đào một cái ao bể bề mặt là hình vuông cạnh 5 m bác dùng số đất để đào ao rải lên bề mặt một nền đất hình chữ nhật có chiều dài 25 m chiều rộng 4 m thì nền đất này cao thêm 5 dm hỏi ao được đào sâu bao nhiêu métViết một bình luận