mảnh vườn nhà lan dạng hình thang có đáy bé AB = 24m , đáy lớn CD= 35m và chiều cao bằng 16m . mẹ lan sử dụng 40% diện tích đ

mảnh vườn nhà lan dạng hình thang có đáy bé AB = 24m , đáy lớn CD= 35m và chiều cao bằng 16m . mẹ lan sử dụng 40% diện tích đất để trồng rau , 20% diện tích để trồng hoa , còn lại là diện tích trồng cây ăn quả . hỏi diện tích để trồng cây ăn quả là bao nhiêu mét vuôngViết một bình luận

Câu hỏi mới