Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằ

Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằng với số tiền giảm giá. Hỏi hôm nay mẹ đã trả cho siêu thị bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền mẹ đã mua là
  35000 : 7 x 100 = 500 000 (đồng) 
  Đáp số: 500000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới