Mẹ mua một bao gạo 75 kg loại 12% tấm hỏi trong bao gạo đó có bao nhiêu kilôgam tấm

Mẹ mua một bao gạo 75 kg loại 12% tấm hỏi trong bao gạo đó có bao nhiêu kilôgam tấm

1 bình luận về “Mẹ mua một bao gạo 75 kg loại 12% tấm hỏi trong bao gạo đó có bao nhiêu kilôgam tấm”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới