mình đang ko bt câu này : Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì

mình đang ko bt câu này :
Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?
cứu đi mình thnaays có nhiều đáp án khác quá nhưng ko bt kết quả

2 bình luận về “mình đang ko bt câu này : Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì”

 1. Nếu tăng $1,2 %$ , thì năm $2014$ có số phần trăm dân số là : 
  $\text{ 100% + 1,2% = 101,2 % }$
  Dân số năm $2014$ nước ta là : 
  $\text{ 90 000 000  : 100 x 101,2 = 91 080 000 ( người )}$
  Đáp số : $91 080 000$ người 
   

  Trả lời

Viết một bình luận