Mọi người giúp em nhé Bài 2.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều rộng 1,2m, chiều dài gấ

Mọi người giúp em nhé
Bài 2.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều rộng 1,2m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chiều cao là 1,5m .
A) tính thể tích của bể.
B ) mực nước trong bể cao bằng ¾ chiều cao của bể . Hỏi phải đổ thêm vào bể là bao nhiêu lít nước nữa mới đầy bể ? (Biết 1dm³ = 1 lít )
Bài 3. Tính nhanh :
1 giờ 45 phút × 3 + 1,75 giờ × 6 + 105 phút .
Bài 4. Cho một hình thang vuông abcd có ab = 16cm , ad= 13 cm , dc = 21 cm .Tính diện tích hình thang abcd và tam giác adc đó .
Viết một bình luận