mọi người giúp em với ạ 1 tam gics có diện tích bằng 50,4 cm2 , cạnh đáy 12cm.nếu mở rộng đáy thêm 4,5cm thì tăng lên bao nh

mọi người giúp em với ạ
1 tam gics có diện tích bằng 50,4 cm2 , cạnh đáy 12cm.nếu mở rộng đáy thêm 4,5cm thì tăng lên bao nhiêu cm2
Viết một bình luận