mọi người giúp em với ạ 1v cảm ơn+ 5 sao 1 hình tam giác có cạnh đáy là 23cm. nếu mở rộng cạnh đáy thêm 6,5cm thì diện tích

mọi người giúp em với ạ 1v cảm ơn+ 5 sao
1 hình tam giác có cạnh đáy là 23cm. nếu mở rộng cạnh đáy thêm 6,5cm thì diện tích tăng lên 85cm2. tính diện tích hình tam giác đó

2 bình luận về “mọi người giúp em với ạ 1v cảm ơn+ 5 sao 1 hình tam giác có cạnh đáy là 23cm. nếu mở rộng cạnh đáy thêm 6,5cm thì diện tích”

 1. Coi : 
  – Tam giác có cạnh đáy 23 cm là ABC
  – Mở rộng cạnh đáy thêm 6,5cm tương ứng với độ dài của CD
  ( Ta sẽ có hình vẽ minh hoạ như dưới ) 
  – Từ A hạ đường cao AH ( điểm H nằm trên cạnh BC ) , lúc đó : AH vừa là đường cao của tam giác ABC vừa là đường cao của tam giác ACD
  Đường cao AH có độ dài là : 
  85 xx 2 : 6,5 = 340/13 ( cm)
  Diện tích tam giác ABC là : 
  340/13 xx 23 : 2 = 3910/13 ( cm^2 )

  moi-nguoi-giup-em-voi-a-1v-cam-on-5-sao-1-hinh-tam-giac-co-canh-day-la-23cm-neu-mo-rong-canh-day

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   12707,5cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       Chiều cao hình tam giác lúc đầu là: 
            85 xx 2 : 6,5 = 1105(cm)
    Diện tích hình tam giác đó là:
        23 xx 1105 : 2 = 12707,5 (cm^2)
                     Đáp số: 12707,5cm^2

  Trả lời

Viết một bình luận