một bàn ghế học sinh có chiều dài mặt bàn và mặt ghế đều bằng nhau và dài1m20cm Chiều rộng mặt ghế bằng 1/2 chiều rộng mặt bà

một bàn ghế học sinh có chiều dài mặt bàn và mặt ghế đều bằng nhau và dài1m20cm Chiều rộng mặt ghế bằng 1/2 chiều rộng mặt bàn và chiều rộng mặt bàn bằng 1/3 chiều dài mặt ghế. Hỏi diện tích mặt bàn rộng hơn diện tích mặt ghế là bao nhiêu đề-xi-mét vuông. Đáp số đúng là:Viết một bình luận

Câu hỏi mới