Một bạn học sinh khi nhân một số với 1,2 đã đặt các tích riêng thẳng cột nên kết quả tìm được là 1,35 . Tìm tích đúng

Một bạn học sinh khi nhân một số với 1,2 đã đặt các tích riêng thẳng cột nên kết quả tìm được là 1,35 . Tìm tích đúng

1 bình luận về “Một bạn học sinh khi nhân một số với 1,2 đã đặt các tích riêng thẳng cột nên kết quả tìm được là 1,35 . Tìm tích đúng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới