Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm a, tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông b, người ta sơn 2 mặt tấm bản

Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm
a, tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông
b, người ta sơn 2 mặt tấm bảng, mỗi m vuông hết 7000đ hỏi sơn tấm bảng đó hết số tiền?

2 bình luận về “Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm a, tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông b, người ta sơn 2 mặt tấm bản”

 1. a) Bán kính hình tròn là:
  50 : 2 = 25 (cm)
  Diện tích đường tròn là:
  25 xx 25 xx 3,14 = 1,9625 (cm^2)
  Đổi 1962,5 cm^2 = 1,9625 m^2
  b) Số tiền sơn là:/
  0,19625 xx 2 xx 70000 = 274750 (đồng)
  Đáp số: …..

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   A)1962,5 cm2
   B)2747,5đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Bán kính là:
         50:2=25(cm)
      Diện tích bảng chỉ đường là:
          25x25x3,14=1962,5(cm2)
       Diện tích 2 mặt tấm bảng chỉ đường là:
          1962,5×2=3925 (cm2)
       Đổi 3925 cm2=0,3925m2
      người ta sơn 2 mặt tấm bảng, mỗi m vuông hết 7000đ hỏi sơn tấm bảng đó hết số tiền là:
          0,3925×7000=2747,5(đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới