một bánh xe hình tròn có chu vi là 21, 352 cm . a) Tính diện tích của bánh xe đó b) Nếu bánh xe lăn được 20 vòng thì được quã

một bánh xe hình tròn có chu vi là 21, 352 cm . a) Tính diện tích của bánh xe đó b) Nếu bánh xe lăn được 20 vòng thì được quãng đường bao nhiêu métViết một bình luận

Câu hỏi mới