Một bể bơi có CD 12m; CR 5m; Chiều sâu 2,5m. Phải dùng bao nhiêu viên gạch để lát đáy và xung quay bể ( biết mỗi viên gạch có

Một bể bơi có CD 12m; CR 5m; Chiều sâu 2,5m. Phải dùng bao nhiêu viên gạch để lát đáy và xung quay bể ( biết mỗi viên gạch có CD 25cm; CR 20cm )

2 bình luận về “Một bể bơi có CD 12m; CR 5m; Chiều sâu 2,5m. Phải dùng bao nhiêu viên gạch để lát đáy và xung quay bể ( biết mỗi viên gạch có”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi đáy là :
  $( 12 + 5 ) × 2 = 34 ( m )$
  Diện tích xung quanh là : 
  $ 34 × 2,75 = 85 ( m^2 ) = 850000 ( cm^2 )$
  Diện tích đáy là :        
  $12 × 5 = 60 ( m^2 ) = 600000 ( cm^2 )$
  Cần số viên gạch là : 
  $( 850000 + 600000 ) : (20 × 25) =2900$ ( viên )
  đáp số : $2900$ viên
   

  Trả lời
 2.                                                             Giải:
  Diện tích xung quanh bể bơi là:
                2 xx 2,5 xx (12+5)=85 (m^2)
  Diện tích cần lát gạch bể bơi là:
                85+ 12 xx 5=145 (m^2)
  Diện tích mỗi viên gạch đó là:
                25 xx 20=500 cm^2=0,05 m^2
  Số viên gạch cần dùng để lát đáy và xung quanh bể đó là:
                145: 0,05=2900 ( viên )
                 Đáp số: 2900 viên gạch
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới