một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật chứa đầy nước được 2250 mét khối biết rằng chiều dài của bể là 45 m chiều rộng của bể là 25

một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật chứa đầy nước được 2250 mét khối biết rằng chiều dài của bể là 45 m chiều rộng của bể là 25 m hỏi khi chứa 80% bể nước thì mực nước trong bể cao bao nhiêu métViết một bình luận

Câu hỏi mới