Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 5100 cm3, diện tích đáy là 300 cm2. tính chiều cao của bể cá

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 5100 cm3, diện tích đáy là 300 cm2. tính chiều cao của bể cáViết một bình luận

Câu hỏi mới