một bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, chiều dài 1,4m, chiều rộng 0,8m, chiều cao bằng 50% chiều dài a, hỏi bể cá đó

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, chiều dài 1,4m, chiều rộng 0,8m, chiều cao bằng 50% chiều dài a, hỏi bể cá đó chứa được bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít) b. tính diện tích cần dùng để làm bể cá đó ?

1 bình luận về “một bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, chiều dài 1,4m, chiều rộng 0,8m, chiều cao bằng 50% chiều dài a, hỏi bể cá đó”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 50%=50/100=1/2
  Chiều cao của bể cá đó là:
  1,4xx1/2=0,7(m)
  a, Bể cá đó chứa được số lít nước là:
  1,4xx0,8xx0,7=0,784(m^3)
  Đổi 0,784m^3=784dm^3=785 l nước
  b, Diện tích xung quanh bể cá đó là:
  (1,4+0,8)xx2xx0,7=3,08(m^2)
  Diên tích mặt đáy của bể cá đó là:
  1,4xx0,8=1,12(m^2)
  Diện tích cần dùng để làm bể cá đó là:
  3,08+1,12=4,2(m^2)
  Đáp số: a, 785l nước
               b,4,2m^2
  @lynhxynkdep

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới