Một bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính không có nắp biết diện tích kính dùng để làm bể đó là 180 đề xi mét vuông khi mự

Một bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính không có nắp biết diện tích kính dùng để làm bể đó là 180 đề xi mét vuông khi mực nước trong bể bằng 80% chiều cao của bể thì trong bể có bao nhiêu lít nướcViết một bình luận