Một bể cá hình lập phương bằng thủy tinh có cạnh 1,2 m. a) Tính diện tích kính để làm bể nước ( bể nước không có nắp) b) Bể đ

Một bể cá hình lập phương bằng thủy tinh có cạnh 1,2 m.
a) Tính diện tích kính để làm bể nước ( bể nước không có nắp)
b) Bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (Biết 1 dm³ = 1 lít)Viết một bình luận

Câu hỏi mới