Một bể chứa nước hình chữ nhật. Đo ở trong lòng bể chiều dài 3m , chiều rộng 2,4m, chiều cao 1,8. Hỏi khi bể chứa đầy nước th

Một bể chứa nước hình chữ nhật. Đo ở trong lòng bể chiều dài 3m , chiều rộng 2,4m, chiều cao 1,8. Hỏi khi bể chứa đầy nước thì thì được bảo nhiêu lít/biết 1 lít=dm³?
…………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới