Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật đo bên trong chiều dài 2,7m; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài; chiều cao 1,5m. Hỏi bể đó chứa

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật đo bên trong chiều dài 2,7m; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài; chiều cao 1,5m. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước ( 1dm³ = 1lít ) ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới