một bể chứa nước hình hộp chữ nhật . đo ở trong lòng bể chiều dài 3m, chiều rộng 2,4m, chiều cao 1,8m.hỏi khi bể chứa đầy nướ

một bể chứa nước hình hộp chữ nhật . đo ở trong lòng bể chiều dài 3m, chiều rộng 2,4m, chiều cao 1,8m.hỏi khi bể chứa đầy nước thì được bao nhiêu lít biết 1 lít =1dm3
sossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssViết một bình luận

Câu hỏi mới