một bể hình lập phương có cạnh 1,2m a.Bể chứa đầy nước được bao nhiêu lít nước? b. 1/3 thể tích đang có nước. Người ta bỏ vào

một bể hình lập phương có cạnh 1,2m a.Bể chứa đầy nước được bao nhiêu lít nước? b. 1/3 thể tích đang có nước. Người ta bỏ vào bể 15 viên gạch hình hộp chữ nhật dài 22 cm , rộng 11 cm, viên gạch dày 5 cm thì cần đổ thêm bao nhiêu lit nước nữa bể đầy

2 bình luận về “một bể hình lập phương có cạnh 1,2m a.Bể chứa đầy nước được bao nhiêu lít nước? b. 1/3 thể tích đang có nước. Người ta bỏ vào”

 1. a) 
  Thể tích bể nước đó là :
    1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 ( m³ )
  Đổi : 1,728m³ = 1728dm³ = 1728 lít 
  Vậy bể chứa đầy được 1728 lít 
  b)
  Số lít nước có trong bể là :
    1728 : 3 = 576 ( lít nước )
  Thể tích mỗi viên gạch là :
    22 x 11 x 5 = 1210 ( cm³ ) = 1,21dm³ 
  Thể tích 15 viên gạch là :
    1,21 x 15 = 18,15 ( dm³ )
  Số lít nước cần đổ thêm đầy bể là :
    1728 – 576 – 18,15 = 1133,85 ( lít nước )
  Đáp số : a) 1728 lít nước 
                b) 1133,85 lít nước

  Trả lời
 2. Giải đáp:a)1728l;b)1133,85l
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số lít nước bể có thể chứa đầy là :
  1,2xx1,2xx1,2=1,728(m^3)
  Đổi 1,728m^3=1728l
  b) Thể tích của 15 viên gạch là :
  15xx(22xx11xx5)=18150(cm^3)
  Đổi 18150cm^3=18,15l
  Thể tích nước đa có trong bể là :
  1728xx1/3=576(l)
  Cần đổ thêm số lít nước nữa là :
  1728-18,15-576=1133,85(l)
  Đáp số :a)1728l;b)1133,85l

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới