Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m chiều rộng 0,5 m: và chiều cao 0,6 m . Người ta đổ nước vào chi

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m chiều rộng 0,5 m: và chiều cao 0,6 m . Người ta đổ nước vào chiếm 80 % thể tích bể . Tính số lít nước hiện đang có trong bể ( biết 1dm3 = 1 lót )

2 bình luận về “Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m chiều rộng 0,5 m: và chiều cao 0,6 m . Người ta đổ nước vào chi”

Viết một bình luận