Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m, chiều rộng 2,5 và chiều cao 1,5m. Tính a. Diện tích kính dùng đ

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m, chiều rộng 2,5 và chiều cao 1,5m. Tính
a. Diện tích kính dùng để làm bể cá. (Bể không coá nắp)
B. Thể tích bể cá.Viết một bình luận

Câu hỏi mới