Một bể kính nuối cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80 cm ,chiều rộng 50 cm, chiều cao 60cm. a, Tính diện tích kính dùng

Một bể kính nuối cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80 cm ,chiều rộng 50 cm, chiều cao 60cm.
a, Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể ko có nắp )
b, Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó.
bạn nào nhanh mà đúng mik sẽ tích. ko spam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 bình luận về “Một bể kính nuối cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80 cm ,chiều rộng 50 cm, chiều cao 60cm. a, Tính diện tích kính dùng”

 1. Diện tích xung quanh bể là:
  ( 80 + 50 ) xx 2 xx 60 = 15600 ( cm^2)
  Diện tích đáy bể là:
  80 xx 50 = 4000 ( cm^2)
  Diện tích kính làm bể cá là :
  15600 + 4000 = 19600 ( cm^2)
  b,Thể tích của bể cá đó là:
  80 xx 50 xx 60 = 240000 ( cm^3 )
  Thể tích nước trong bể đó là :
  240000 xx 3/4 = 180 000 ( cm^3 )
  Đáp số 180 000 cm^3
   

  Trả lời
 2. Đổi 60cm=0,6m , 80cm=0,8m
  S xung quanh là
  (1,2+0,6)x2x0,8=2,88(m2)
  S kính dùng làm bể là
  2,88+(1,2×0,6)=3,6(m2)
  thể tích bể cá là
  1,2×0,6×0,8=0,576(m30
  chiều cao của nước là
  0,8×3/4=0,6(m)
  thể tích nước trong bể là
  1,2×0,6×0,6=0,432(m3
  #bang

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới