một bể nước chứa 0.7m3 nước chiếm 56% thể tích lòng bể. hỏi khi bể đầy nước thì chứa được bao nhiêu l nước?

một bể nước chứa 0.7m3 nước chiếm 56% thể tích lòng bể. hỏi khi bể đầy nước thì chứa được bao nhiêu l nước?Viết một bình luận

Câu hỏi mới