một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là:chiều dài 4m,chiều rộng 2m,chiều cao 1,5m.biết rằn

một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là:chiều dài 4m,chiều rộng 2m,chiều cao 1,5m.biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Để bể đầy nước thì cần phải đổ thêm bao nhiêu lít nước? (Biết 1dm3 = 1 lít)Viết một bình luận

Câu hỏi mới