Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 8m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m. Biết r

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 8m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m. Biết rằng 90% thể tích của bể có chứa nước.Hỏi thể tích nước trong bể là bao nhiêu?Viết một bình luận