Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao kém chiều rộng 2,5m. a. Tính

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao kém chiều rộng 2,5m.
a. Tính thể tích của bể nước.
b. Lượng nước trong bể bằng 80% thể tích bể. Hỏi trong bể chứa bao nhiêu lít nước?( Biết 1dm3= 1 lít)
Viết một bình luận