một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 5,6m người ta muốn quét vôi đáy bể và 4 mặt phía t

một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 5,6m người ta muốn quét vôi đáy bể và 4 mặt phía trong. tính diệntichs cần quét vôiViết một bình luận

Câu hỏi mới