Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 2,5m. Biết 3 4 bể đang chứa

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số
đo trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 2,5m. Biết 3
4
bể đang
chứa nước. Hỏi thể tích phần bể không chứa nước là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới