. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5 m. Người

. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5 m. Người ta mở các vòi nước cho chảy vào bể (không có nước). Biết rằng cứ trong 2/3 giờ thì chảy vào bể được 3000 l nước. Hỏi với sức chảy như vậy thì trong bao lâu bể sẽ đầy nước?

2 bình luận về “. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5 m. Người”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích của bể nước  đó là:
  3×2×1,5=9(m3)=9000dm3=9000 lít
  Đổi : 2/3 giờ = 40 phút
  Với sức chảy như vậy, thời gian để bể đầy nước là:
  9000×40:3000=120 (phút) = 2 giờ
  đáp số:2 giờ

  Trả lời
 2. Thể tích của bể nước
  3xx2xx1,5=9 (m^3) = 9000 dm^3 = 9000 l
  Đổi : 2/3 giờ = 40 phút 
  Với sức chảy như vậy, thời gian để bể đầy nước
  9000 xx 40 : 3000=120 (phút) = 2 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận