Một bể nước dạng hình hộp chữ Nhật có kích thước trong lòng bể là dài 1,6m, rộng 1 m, cao 1,5m. Để chống thấm người ta quét x

Một bể nước dạng hình hộp chữ Nhật có kích thước trong lòng bể là dài 1,6m, rộng 1 m, cao 1,5m. Để chống thấm người ta quét xi mang vào mặt xung quanh và đáy bên trong bể.
A) Tính diện tích cần quét xi măng?
B) Tính thể tích của bể
C) Sau một thời gian tháo nước vào bể thì mức nước trong bể cao bằng 4/5 bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?
Viết một bình luận